Nacha'zíte se zde: Turistický průvodce / České Krušnohoří / Osek - Litvínov - Most / Litvínov

Litvínov a okolí

Město Litvínov se rozkládá na území, které zasahuje do dvou orografických celků. Je to v místech, kde Krušné hory tvořené  Loučenským pohořím přecházejí svými jihovýchodní svahy do nížinného prostoru Mostecké kotliny. Poloha města je vymezena několika rozdílnými nadmořskými výškami, které svými hodnotami určují následné převýšení: nádraží Litvínov město – 304 m n. m., kostel – 320 m n. m., při vstupu do Mezibořského údolí – 366 m n. m., Střelnice – 378 m n. m. Městem probíhá rovnoběžka 50°36´.
Katastrální výměra města Litvínova je větší než 40 km2. Správní území tvoří jednotlivé části, jimiž jsou Horní Litvínov, Dolní Litvínov s bývalým Lipětínem, Růžodol, Záluží, Chudeřín, Šumná s Horní Vsí a Písečnou, Lounice, Křížatky, Hamr a Janov.
Komunikačně je Litvínov spojen v celém podkrušnohorském pásu se všemi městy,  které se táhnou od Chebu po Ústí nad Labem. Stejně tak je silniční sítí propojen s hraničními přechody pro pěší i motoristy mezi Moldavou v Krušných horách a  Horou Svatého Šebestiána. Komunikační síť se formovala v souladu s rozvojem historických cest a měla návaznost také na „Alte Salzstraße - Starou solnou stezku“.